MonSinh.com

Môn Sinh

Link: MonSinh.com

Môn sinh là ai?

Môn sinh (Monsinh.com) là những người có Tentuoi.com đã vượt qua vòng xét tuyển của Vườn ươm Quốc Khí và bắt đầu được ươm mầm bởi các Tiên-sinh (TienSinh.com) và Trưởng-lão (TruongLao.com) cho đến khi 'nảy mầm' trở thành một Quốc-sĩ (QuocSi.com).

Môn sinh không có thời gian ươm mầm tối thiểu và tối đa vì mỗi loại 'hạt giống' có một thời gian 'nảy mầm' và trưởng thành khác nhau. Tại vườn ươm này chúng tôi không bắt một hạt giống cây cổ thụ lớn nhanh như hạt giống cây cà chua vì đó là điều phi tự nhiên trong giáo dục.  

Môn sinh luôn phải sử dụng BietNgu.com để giao tiếp bí mật với các thành viên khác, ngoài ra còn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc tối mật tại ToiMat.com để đảm bảo sự bí mật tuyệt đối với người bên ngoài. 

Môn sinh không được trợ giúp các thisinh.com đang dự tuyển vì điều đó sẽ khiến những hạt giống mang 'mầm bệnh' gian dối lọt vào và nhiễm bệnh cho những hạt giống khác.