MonSinh.com

Môn Sinh

Link: MonSinh.com

Môn sinh là ai?

Môn sinh (Monsinh.com) là những Thisinh.com đã vượt qua vòng thử thách và bắt đầu được ươm mầm tại Vườn ươm QuocKhi.com bởi các Tiên-sinh (TienSinh.com), các tiền-bối (TienBoi.com) và Trưởng-lão (TruongLao.com) cho đến khi 'nảy mầm' trở thành một Quốc-sĩ (QuocSi.com).

Môn sinh không có thời gian ươm mầm tối thiểu và tối đa vì mỗi loại 'hạt giống' có một thời gian 'nảy mầm' và trưởng thành khác nhau. Tại vườn ươm này chúng tôi không bắt một hạt giống cây cổ thụ lớn nhanh như hạt giống cây cà chua vì đó là điều phi tự nhiên trong giáo dục.