Vui lòng đăng ký tạo tentuoi.com và đăng nhập bằng Gmail tạo tentuoi.com để điền biểu mẫu đăng ký bên dưới

Bước 1: Đăng ký trở thành thí sinh

Những người đang thể hiện năng lực trong vòng sơ tuyển hạt giống để trở thành một hạt giống Quốc Khí được gọi là Thí sinh với tên miền danh hiệu là Thisinh.com

Vui lòng đăng ký trở thành thí sinh tại DangKy.thisinh.com để được tạo website YourName.thisinh.com để thể hiện năng lực của bạn. 

Bước 2: Đăng ký sơ tuyển để có tentuoi.com

Nếu bạn đã thể hiện năng lực đầy đủ trên website YourName.thisinh.com thì vui lòng đăng ký vào vòng sơ tuyển tại DangKy.tentuoi.com 

Nếu bạn vượt qua vòng sơ tuyển thì website YourName.thisinh.com sẽ được đổi tên miền thành YourName.tentuoi.com để chứng tỏ là một 'hạt giống Quốc Khí' và tiếp tục vào vòng phân loại hạt giống để có một tên miền DanhHieu.com

Đăng ký bảo hộ thương hiệu với Ebrand.top

Nếu bạn có một thương hiệu Brand, hãy đăng ký bảo hộ thương hiệu này với Ebrand.top

Đăng ký xuất bản ấn phẩm với Publisher.vn

Bạn có thể đăng ký với Publisher.vn tạo các website độc lập theo nhân hiệu YourName hoặc theo thương hiệu Brand mà bạn đã đăng ký bảo hộ với Ebrand.top

Bước 3: Đăng ký xét DanhHieu.com

Trước tiên bạn cần thể hiện năng lực trên những nơi sau:

Thể hiện năng lực học tập suốt đời trên Lifelong education ldu.vn

Thi tài trên Thitai.com

Sau đó hãy đăng ký lấy một tên miền danh hiệu tại DangKy.danhhieu.com

Bước 4: Đăng ký xét tuyển vào Vườn ươm Quốc Khí

Sau khi đã có ít nhất một tên miền DanhHieu.com hãy đăng ký xét tuyển vào Vườn ươm Quốc Khí tại đây