ThiSinh.com

Thí sinh Quốc Khí

Link: ThiSinh.com

Thí sinh Quốc Khí là ai?

Thí sinh Quốc Khí là những 'hạt giống Quốc Khí' đang trong giai đoạn thử thách để trở thành một Monsinh.com. Thí sinh Quốc Khí có tên miền danh hiệu là ThiSinh.com

Để trở thành một ThiSinh.com bạn cần có tên miền danh hiệu ChuSoai.com trong TroDoi.com. Những ChuSoai.com có tiềm năng trở thành một Hạt giống Quốc Khí sẽ nhận được lời mời bí hiểm để trải qua một quá trình thử thách. Nếu ThiSinh.com vượt qua được cuộc thử thách này sẽ trở thành một MonSinh.com