Thí sinh là ai?

Thí sinh là những người đang thể hiện năng lực trên website YourName.thisinh.com để đăng ký vào vòng sơ tuyển của Quockhi.com. "Thí sinh của QuocKhi.com" có tên miền danh hiệu là Thisinh.com. 

Để trở thành một Thisinh.com vui lòng làm theo các bước sau

Bước 1: đăng ký tại DangKy.quockhi.com. Nếu vượt qua vòng sơ tuyển thí sinh sẽ được tạo website YourName.thisinh.com và nhận được hướng dẫn cách thể hiện năng lực qua Email. 

Bước 2: đăng ký vào vòng phỏng vấn tại DangKy.quockhi.com. Nếu vượt qua vòng phỏng vấn, website YourName.thisinh.com sẽ được đổi tên miền thành YourName.tentuoi.com và có thêm trang lược sử YourName.luocsu.com để chứng tỏ là một hạt giống của Vườn ươm QuocKhi.com.