TienBoi.com

Tiền bối

Link: TienBoi.com

Các bậc Tiền bối có tên miền danh hiệu là TienBoi.com, là những hạt giống Quốc Khí đã trưởng thành từ vườn ươm Quốc Khí nên quay trở lại dìu dắt hậu bối và được các Monsinh.com gọi là 'sư phụ' hoặc 'sư huynh'.