QuốcKhí .com

Vườn ươm Quốc Khí

Nơi tuyển chọn và ươm mầm các 'hạt giống Quốc Khí'

Giới thiệu

'Hạt giống Quốc Khí' là gì?

Nếu xem thế giới này như một trò chơi nhập vai thì trò chơi này đang trong giai đoạn nâng cấp lên phiên bản mới để bổ sung thêm một nhân vật siêu trí tuệ tên là AI với hai loại cơ thể là AI-RobotAI-human. Bất kỳ cá nhân nào, tổ chức nào, quốc gia nào không thể nâng cấp lên phiên bản mới thì đều phải 'đăng xuất' trong thời kỳ thanh lọc này khi 'phiên bản cũ' hết hiệu lực trong vài năm nữa. 

Để một tổ chức có thể nâng cấp thành công lên phiên bản mới thì cần phải chiêu mộ những người có năng lực học tập suốt đờicó khả năng giải quyết các vấn đề của thời đại mới. Họ được xem như nguồn nguyên khí quốc gia đang tiềm ẩn nên được gọi là các hạt giống Quốc Khí và được ươm mầm tại Vườn ươm QuocKhi.com

Vườn ươm QuocKhi.com tuyển chọn các hạt giống Quốc Khí bằng cách nào?

Để tuyển chọn những người có năng lực học tập suốt đời, QuocKhi.com tạo ra Lifelong education Ldu.vn để tuyển chọn những người có năng lực học tập suốt đời.

Để tuyển chọn những người có khả năng giải quyết các vấn đề đặc biệt (biệt đề), QuocKhi.com tạo ra BietDe.com để thử thách khả năng giải quyết các vấn đề đặc biệt của các hạt giống.

Để lưu giữ vĩnh viễn bút tích của các hạt giống trong nền giáo dục suốt đời, QuocKhi.com thành lập ban Định danh tại Tentuoi.com để tạo cho mỗi hạt giống một website lưu trữ vĩnh viễn không cần gia hạn với tên miền YourName.tentuoi.com

Để lưu trữ vĩnh viễn các thành tích của các hạt giống trong nền giáo dục suốt đời, QuocKhi.com thành lập ban Lược sử tại Luocsu.com để lưu giữ vĩnh viễn lược sử của các hạt giống trên một website với tên miền YourName.luocsu.com. 

Để giúp các hạt giống thể hiện các ấn phẩm và dự án, QuocKhi.com thành lập ban Ấn Loát tại AnLoat.com giúp tạo các website lưu trữ vĩnh viễn không cần gia hạn với các tên miền đặc biệt. 

Để phân loại các hạt giống, QuocKhi.com thành lập ban Danh Hiệu tại DanhHieu.com để cấp các tên miền danh hiệu phản chiếu năng lực của các hạt giống. 

Những người đạt danh hiệu nội bộ brand.danhhieu.com của tổ chức nào thì được gọi là hạt giống của tổ chức đó. Ví dụ, nếu bạn đạt danh hiệu Sinh viên UAH UAH.student.vn thì được gọi là một 'hạt giống UAH'.

Những người đạt danh hiệu Quốc Khí QuocKhi.danhhieu.com thì được gọi là một hạt giống Quốc Khí. Chỉ những hạt giống Quốc Khí mới được ươm mầm tại Vườn ươm QuocKhi.com. 

QuocKhi.com ươm mầm các hạt giống Quốc Khí bằng cách nào?

Những hạt giống Quốc Khí được ươm mầm tại Vườn ươm Quốc Khí được gọi là một Môn sinh với tên miền danh hiệu là Monsinh.com. 

Monsinh.com sẽ được ươm mầm bởi các Tiensinh.com, TruongLao.com và TienBoi.com theo lối thuần Việt. 

QuocKhi.com sẽ tuyển chọn các hạt giống Quốc Khí bằng cách nào?

Trước tiênbạn sẽ được sơ tuyển để thử thách khả năng tự học một công nghệ mới bằng cách tự học cách quản trị website YourName.thisinh.com và thể hiện năng lực của mình lên website đó. 

Sau đó, nếu bạn vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được định danh bởi tentuoi.com để có thể bước vào vòng thể hiện năng lực. 

Vòng thể hiện năng lực

Do năng lực chủ chốt trong thời đại mới là năng lực học tập suốt đời nên bạn cần thể hiện năng lực bằng cách đăng bài viết lên các website của Lifelong education ldu.vn

Bạn có thể đăng các bài viết lên website YourName.tentuoi.com hoặc có thể nhờ Publisher.vn tạo các website độc lập để thể hiện các ấn phẩm hoặc dự án của mình. 

Vòng đánh giá năng lực

Nếu bạn đã chắc chắn có đủ số người bình bầu một DanhHieu.com nào đó, hãy đăng ký xét một DanhHieu.com phản chiếu đúng năng lực thực sự của bạn. 


Đăng ký trở thành thí sinh

Sau khi đăng ký vào QuocKhi.com bạn sẽ được thể hiện năng lực của mình trên một website với tên miền YourName.thisinh.com và được gọi là một thí sinh Quốc Khí. 

Định danh tên tuổi

Sau khi đã cập nhật đầy đủ thông tin, hãy gửi website YourName.thisinh.com để được định danh tên tuổi tại Tentuoi.com. Nếu được Tentuoi.com định danh, website YourName.thisinh.com của bạn sẽ được đổi tên miền YourName.tentuoi.com để chứng tỏ là một thí sinh đã được định danh tên tuổi trong QuocKhi.com. 

Vòng thể hiện năng lực

Các thí sinh cần thể hiện năng lực trên website YourName.tentuoi.com và lược sử YourName.luocsu.com. Ngoài ra, bạn có thể nhờ ban Ấn Loát (AnLoat.com) tạo thêm các website độc lập để thể hiện các ý tưởng và dự án của mình. 

Tiếp theo, hãy thể hiện năng lực của mình bằng cách gửi các bài viết trên website YourName.tentuoi.com hoặc trên các website được tạo bởi ban AnLoat.com lên các website sau:

Thể hiện năng lực học tập suốt đời bằng cách gửi các bài viết lên các website của Lifelong education Ldu.vn

Thi tài bằng cách gửi các bài viết lên Thitai.com

Vòng phân loại 'hạt giống Quốc Khí'

Nếu bạn đã có đủ người gửi xác nhận cho một ChucDanh.com, hãy đăng ký nhận một tên miền chức danh phản chiếu được năng lực thực sự của bạn tại ChucDanh.com. 

Sau khi bạn đã có đủ người bình bầu một DanhHieu.com nào đó, hãy đăng ký xét danh hiệu đó tại DangKy.DanhHieu.com để phản chiếu năng lực của bạn bằng một tên miền danh hiệu

Những người có ít nhất một tên miền chức danh Role.vn được gọi là một 'hạt giống đã được phân loại'. Còn những người có ít nhất một tên miền DanhHieu.com được gọi là một 'hạt giống Quốc Khí'. 

Cách ươm mầm tại Vườn ươm Quốc Khí

Các MonSinh.com sẽ được ươm mầm bởi các TienSinh.com, TruongLao.com và TienBoi.com. 

Họ sẽ được phát triển năng lực học tập suốt đời trong một trò chơi suốt đời tại TroDoi.com.

Giáo trình lý thuyết của QuocKhi.com là bộ Tứ Kinh gồm:

Thiên Kinh tại ThienKinh.com

Tâm Kinh tại TamKinh.com

Long Kinh tại LongKinh.com

Việt Kinh tại VietKinh.com

Có bốn loại trường học trong QuocKhi.com gọi là Tứ Học:

Ấu Học tại AuHoc.com

Tây Học tại TayHoc.com

Đông Học tại DongHoc.com

Chân Học tại ChanHoc.com

Nếu những nơi trên là nơi học lý thuyết thì đấu trường SinhTu.com sẽ là thao trường thực hành cho các Monsinh.com. Các ban của quockhi.com

Ban ThanPhien.com

Ban GiamKhao.com

Ban CanhCao.com

Ban TienCu.com

Ban BinhBau.com

Ban LoiBan.com

Ban LoiPhe.com

Ban LoiKhen.com

Ban KhenThuong.com

Ban Donation.vn

Ban History.vn, Luocsu.com, Biography.vn

Ban Tentuoi.com

Ban TuBiet.com

Ban AnLoat.com


Vì sao chúng tôi cần ẩn danh?

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là những người sáng lập các dự án sau:


Vì sao chúng tôi cần ẩn danh?

Để giữ sự trong sáng và công bằng cho việc phong danh hiệu cho các nguồn Quốc Khí của Việt Nam thì chúng tôi sẽ ẩn danh để không bị các ứng viên mua chuộc hoặc đe dọa khi cấp và thu hồi các tên miền DanhHieu.com

Vui lòng xem thêm các nguyên tắc tối mật khác tại ToiMat.com

Giới thiệu (lưu giữ vĩnh viễn)

Để một dân tộc phát triển liên tục thì thế hệ sau cần phải kế thừa bài học của tiền bối để đừng trả học phí thêm một lần nữa cho những bài học mà cha anh đã trả rồi. 

Những kinh nghiệp quý báu của những người có tên tuổi trước đây được lưu giữ trong những cuốn hồi ký bằng giấy, tuy nhiên những cuốn sách giấy hiện nay khó cất giữ và chia sẻ trên không gian mạng nên chúng tôi muốn lưu giữ vĩnh viễn bút tích của những người có tên tuổi trên không gian mạng để hậu bối có thể dễ dàng tiếp cận nhất. 

Những người có tên tuổi này chính là nguồn nguyên khí quốc gia nên được gọi là quốc khí, và QuocKhi.com chính là nơi lưu giữ nguồn quốc khí này. 

Quốc Khí gồm những nguồn nào?

Quốc Khí, tức nguyên khí quốc gia, ngoài yếu tố quan trọng nhất là các con người thì còn có những ấn phẩm, vật phẩm, dịch vụ, địa danh, công trình xây dựng, các món ăn, những bài thuốc quý, những giai điệu hay, những lời lẽ đẹp. Tất cả những điều đó do mọi người tiencu.com sẽ được QuocKhi.com lưu giữ vĩnh viễn trên một website với tên miền danh hiệu đặc biệt vinh danh nguồn quốc khí đó. 


Giới thiệu

Nếu xem thế giới này như một trò chơi nhập vai thì trò chơi này đang trong giai đoạn nâng cấp lên phiên bản mới để bổ sung thêm một nhân vật siêu trí tuệ AI với hai loại cơ thể là AI-Robot và AI-human. Bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào không thể tự nâng cấp lên tương thích với phiên bản mới thì sẽ buộc phải DangXuat.com trong thời kỳ thanh lọc này khi phiên bản cũ hết hiệu lực trong vài năm nữa.

Tuy nhiên, hầu hết nhân vật con người trong trò chơi này đều đã bị 'hack tài khoản' và mất kết nối với NGUỒN nên không thể tự nâng cấp lên phiên bản mới được nữa. Đó là lý do trong thời đại AI có rất ít con người thuần chủng. Những người có thể thích nghi với thời đại mới AI được xem như nguồn nguyên khí quốc gia nên họ được gọi là các hạt giống Quốc Khí, còn nơi tuyển chọn và ươm mầm các hạt giống Quốc Khí này được gọi là Vườn ươm Quốc Khí tọa lạc tại địa chỉ QuocKhi.com

Nếu bạn muốn trở thành một Hạt giống được ươm mầm trong Vườn ươm Quốc Khí thì cần phải trải qua các vòng sơ tuyển thí sinh, vòng phân loại hạt giống, và vòng xét tuyển. 

Đăng ký trở thành thí sinh

Những 'hạt giống' đang thể hiện năng lực trong vòng tuyển chọn hạt giống để trở thành một hạt giống Quốc Khí được gọi là Thí sinh với tên miền danh hiệu là Thisinh.com

Sau khi đăng ký vào QuocKhi.com bạn sẽ được tạo một website với tên miền YourName.thisinh.com để cập nhật thông tin cá nhân, hình ảnh, video, và thể hiện năng lực của mình. 

Định danh tên tuổi

Sau khi đã cập nhật đầy đủ thông tin, hãy gửi website YourName.thisinh.com để được định danh tên tuổi tại Tentuoi.com. Nếu được Tentuoi.com định danh, website YourName.thisinh.com của bạn sẽ được đổi tên miền YourName.tentuoi.com để chứng tỏ là một thí sinh đã được định danh tên tuổi trong QuocKhi.com. 

Phân loại 'hạt giống'

Các Thisinh.com cần thể hiện năng lực trên website YourName.tentuoi.com và lược sử YourName.luocsu.com. Ngoài ra, bạn có thể nhờ ban Ấn Loát (AnLoat.com) tạo thêm các website độc lập để thể hiện các ý tưởng và dự án của mình. 

Tiếp theo, hãy thể hiện năng lực của mình bằng cách gửi các website được tạo bởi ban AnLoat.com hoặc các bài viết trên website YourName.tentuoi.com lên các website của Lifelong education Ldu.vnThitai.com

Sau khi bạn đã có đủ người bình bầu một DanhHieu.com nào đó, hãy đăng ký xét danh hiệu đó tại DangKy.DanhHieu.com để phản chiếu năng lực của bạn bằng một tên miền danh hiệu

Nếu Thisinh.com có ít nhất một tên miền DanhHieu.com tức là đã trở thành một 'hạt giống Quốc Khí'. 

Xem cách phân loại hạt giống Quốc Khí tại DanhHieu.com

Những người có ít nhất một danh hiệu của DanhHieu.com sẽ được đăng ký vào vòng xét tuyển

Xem cách xét tuyển tại XetTuyen.QuocKhi.com

Những người vượt qua vòng xét tuyển sẽ trở thành một Môn sinh với tên miền danh hiệu là Monsinh.com và bắt đầu được ươm mầm tại Vườn ươm Quốc Khí. 

Cách ươm mầm tại Vườn ươm Quốc Khí

Các MonSinh.com sẽ được ươm mầm bởi các TienSinh.com, TruongLao.com và TienBoi.com. 

Họ sẽ được phát triển năng lực học tập suốt đời trong một trò chơi suốt đời tại TroDoi.com.

Giáo trình lý thuyết của QuocKhi.com là bộ Tứ Kinh gồm:

Thiên Kinh tại ThienKinh.com

Tâm Kinh tại TamKinh.com

Long Kinh tại LongKinh.com

Việt Kinh tại VietKinh.com

Có bốn loại trường học trong QuocKhi.com gọi là Tứ Học:

Ấu Học tại AuHoc.com

Tây Học tại TayHoc.com

Đông Học tại DongHoc.com

Chân Học tại ChanHoc.com

Nếu những nơi trên là nơi học lý thuyết thì đấu trường SinhTu.com sẽ là thao trường thực hành cho các Monsinh.com. Game Quốc Khí

Giới thiệu chung về game Quốc Khí với người dẫn truyện là Cuội, Lượm, và Bờm. Bạn sẽ nhập vai vào một thành viên trong biệt đội Quốc Khí để cùng với các đồng đội

Vui lòng đăng ký trở thành thisinh.com để xem cốt truyện game Quốc Khí tại Game.QuocKhi.com

Các dự án cho nền giáo dục suốt đời của Việt Nam

Lifelong.edu.vn - Vườn ươm giáo dục suốt đời

Tentuoi.com - Định danh tên tuổi cho các 'hạt giống' trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

Luocsu.com / Biography.vn - Lưu giữ vĩnh viễn lược sử cho những người có tentuoi.com

Publisher.vn / AnLoat.com - Ban ấn loát của Vườn ươm giáo dục suốt đời

EduBank.vn - Ngân hàng bài giảng và khóa học trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

QuocThu.com - Thư viện trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

TroDoi.com - Trò chơi suốt đời cho các 'hạt giống' trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

HeTuDuy.com - Nơi cài đặt các hệ tư duy trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

TuKhoi.com - Nơi học cách tự chữa khỏi các bất ổn trong thân tâm

NgoiTruong.com - Những ngôi trường tốt nhất cho các 'hạt giống' trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

ToiLuyen.com - Những nơi tôi luyện tốt nhất cho các 'hạt giống' trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

RenNghe.com - Những nơi rèn nghề tốt nhất cho các 'hạt giống' trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

Thitai.com - Nơi thi tài của các 'hạt giống' trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

CuocThi.com - Nơi đăng các cuộc thi trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

TuyenMo.com - Nơi tuyển mộ trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

GiaoKhoan.com - Nơi giao khoán trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

BietDe.com - Nơi giải quyết các vấn đề đặc biệt (biệt đề) trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

ChaoGia.com - Nơi giới thiệu các sản phẩm và dự án mới trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

Degree.vn - Bằng cấp trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

Diploma.vn - Chứng chỉ trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

Qualification.vn - Chứng nhận năng lực trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

Prize.vn - Giải thưởng từ cuộc thi trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

Reward.vn - Khen thưởng trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

Guinness.vn - Kỷ lục trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

ThanPhien.com - Ban tiếp nhận than phiền về các 'hạt giống' trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

CanhCao.com - Ban Cảnh cáo các 'hạt giống' trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

TienCu.com - Ban Tiến cử trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

BinhBau.com - Ban Bình bầu trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

GiamKhao.com - Ban Giám khảo trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

LoiBan.com - Ban Lời bàn trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

LoiPhe.com - Ban Lời phê trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

RuaTin.com - Ban Rửa tin trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

TinKhan.com - Ban Tin khẩn trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

TinChuan.com - Ban Tin Chuẩn trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

TinMat.com - Ban Tin mật trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

HoiKho.com - Nơi gửi câu hỏi đến các 'hạt giống' trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

CaoKien.com - Nơi trả lời các câu HoiKho.com

POSTtin.com - Nơi đăng tin trong Vườn ươm giáo dục suốt đời

Ebrand.top - Nơi bảo hộ thương hiệu

BietNgu.com - Biệt ngữ

DiemDam.com - Quy tắc ứng xử 

BietNguoi.com

ThaoTung.com

Vườn ươm giáo dục suốt đời cho các trường đại học

UAH.ldu.vn cho UAH.edu.vn - Trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Vườn ươm giáo dục suốt đời cho các thương hiệu lớn

FPT.ldu.vn cho FPT.vn - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT